Over NLJUG de Nederlandse Java User Group
Geplaatst op: 20 april 2015 • Transfer Solutions • Transfer Solutions

Transfer Solutions is partner van de NLJUG, de Nederlandse Java User Group. De NLJUG verenigt software ontwikkelaars, architecten, ICT managers, studenten, new media developers en haar businesspartners met algemene interesse in alle aspecten van Java Technology.

Het doel van de stichting is:

 • in het algemeen, het behartigen van de belangen van gebruikers van op Java standaarden gebaseerde software.
 • het onder de leden verspreiden van kennis over Java software en infrastructuur die daar gebruik van maakt.
 • het onder de leden verspreiden van kennis over de werking van Java
 • het stimuleren van de toepassing van Java in de professionele omgeving van onder andere bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs.
 • het verbeteren van de contacten tussen professionele gebruikers en de bedrijven die zich bezighouden met systemen gebaseerd op Java technologie, zowel
 • nationaal als internationaal.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het met regelmaat organiseren van onafhankelijke technische conferenties voor leden, waarbij ook leveranciers en gelieerde groepen zich kunnen presenteren.
 • het stimuleren, initiëren en organiseren van thema bijeenkomsten en andere ontmoetingen.
 • Leden te informeren via media als het Java Magazine en NLJUG.org
 • contacten te onderhouden met andere nationale en internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
 • het opbouwen en onderhouden van contacten met leveranciers van Java software, kennis en/of kunde, die geacht worden voor haar leden van belang te zijn.

Nieuws

Aftermovie KlantEvent 2023

29 juni 2023 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events