ProRail laat Transfer Solutions geo-IT oplossing bouwen
Geplaatst op: 28 mei 2015 • Transfer Solutions • Nieuws

ProRail heeft opdracht gegeven aan Crotec uit ’s-Hertogenbosch en Transfer Solutions uit Leerdam voor het gezamenlijk ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een innovatieve oplossing voor het leveren en actueel houden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. ProRail heeft als bronhouder de wettelijke verplichting om uiterlijk 1 januari 2016 actuele gegevens aan te leveren.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is een uniek proces gedefinieerd, waarbij de grootschalige basiskaart van ProRail (PGT) als authentieke bron van geo-informatie blijft fungeren én wordt geactualiseerd in directe relatie met de BGT. Hiermee wordt bereikt dat alle interne ProRail systemen en processen gebruik blijven maken van de actuele grootschalige basiskaart van ProRail, terwijl ook de BGT correct en actueel wordt gehouden ten behoeve van leveringen aan de SVB-BGT Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders)

Als basis voor deze oplossing wordt het standaard product C-SAM beheer BGT van Crotec toegepast voor de opbouw, samenvoeging, actualisatie, controle, beheer, opslag en levering van alle ProRail BGT objecten aan de SVB-BGT. Dat geldt voor zowel de initiële levering als alle toekomstige mutatieleveringen. Transfer Solutions draagt zorg voor de dataconversie en -synchronisatie in relatie tot de ProRail Grootschalige Topografie.

Crotec en Transfer Solutions werken ook bij de SVB-BGT nauw samen bij de realisatie van het controle- en beheersysteem van de landelijke BGT. De kennis en kunde die Crotec en Transfer Solutions bij SVB-BGT hebben opgedaan met het verwerken van zeer complexe en omvangrijke BGT beheer- en mutatieprocessen heeft de basis gelegd voor de innovatieve oplossing die nu voor ProRail wordt ontwikkeld.

Nieuws

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Vacature Support Medewerker

29 mei 2024 • Transfer Solutions

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events