SVB-BGT en Transfer Solutions maken gedetailleerde kaart van Nederland met Oracle Cloud
Geplaatst op: 29 mei 2017 • Transfer Solutions • Nieuws

Dankzij verschillende cloudoplossingen van Oracle werkt het Samenwerkingsverband van Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) aan de meest gedetailleerde, actuele en grootste digitale kaart van Nederland. Daarvoor moest het samenwerkingsverband enorme hoeveelheden van topografische data van wisselende kwaliteit en uit verschillende bronnen samenvoegen – een taak waarbij afwijkingen op millimeterniveau al voor problemen zouden kunnen zorgen. Bij dit immense project werd SVB-BGT geholpen door Oracle-partner Transfer Solutions.

SVB-BGT is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in de publieke sector, waaronder provincies, waterschappen, gemeenten, ProRail en de ministeries van Economische zaken, van Defensie en van Infrastructuur en Milieu. De organisatie stond voor de uitdaging topografische data van verschillende bronhouders samen te voegen, op elkaar te laten aansluiten en daar één grote digitale kaart van Nederland van te maken. Deze kaart moet gaan gelden als dé topografische kaart van Nederland, waarop fysieke objecten als gebouwen en wegen, maar ook water en groen zijn vastgelegd.

Maatwerkoplossing
SVB-BGT schreef een aanbesteding uit op basis van functionele vereisten. Zo moest de samenvoeging van kaartdata correct en zoveel mogelijk op geautomatiseerde wijze gebeuren. Daarnaast stelde het samenwerkingsverband hoge eisen aan kwaliteit en de communicatie met de verschillende bronhouders.

De keuze viel uiteindelijk op de aangedragen maatwerkoplossing van Transfer Solutions. Deze Oracle-partner ontwikkelde op basis van Oracle Spatial and Graph een ruimtelijke database waarin informatie gestandaardiseerd op berichtniveau wordt opgeslagen. Op basis van Oracle Application Express (APEX) ontwikkelde Transfer Solutions daarnaast een portaal waarop bronhouders data kunnen aanleveren. De topografische gegevens worden door de verschillende bronhouders aangeleverd via één portaal en vervolgens samengevoegd en doorgeleverd aan het Kadaster.

Miljard meetpunten
Een van de grootste uitdagingen daarbij was, dat de verschillende topografische data op millimeterniveau op elkaar moesten aansluiten, terwijl het ging om meer dan een miljard meetpunten van verschillende partijen, die metingen niet altijd volgens dezelfde standaarden hadden verricht. De met Oracle Cloud ontwikkelde oplossing van Transfer Solutions voert berekeningen uit die eventuele discrepanties corrigeert, zodat er een vlakdekkende kaart ontstaat. Ook stuurt de oplossing mutaties weer terug naar de oorspronkelijke bronhouders om ervoor te zorgen dat alle partijen met dezelfde data werken.

De kaart zelf staat opgeslagen in een private cloud van Transfer Solutions in Leerdam. Om door SVB-BGT te kunnen worden bewerkt, worden data vervolgens uitgecheckt naar Oracle Cloud op servers in Amsterdam. “Doordat het bij de data van SVB-BGT gaat om overheidsdata, was het een wettelijk vereiste om ze op Nederlands grondgebied op te slaan”, zegt Mariëtte van Pinxteren, marketingcommunicatiemanager bij Transfer Solutions. “Oracle biedt deze mogelijkheid om te voorkomen dat gegevens de landsgrenzen verlaten.”

“Gezien de schaal en het belang van dit project, is het belangrijk dat we werken met een stabiel presterend systeem, en op het gebied van prestaties heeft Oracle zichzelf goed bewezen”, zegt Jan Bruijn, directeur bij SVB-BGT. “Van tevoren was ik wel bang voor hoge kosten, maar uiteindelijk is het gebruik van Oracle Cloud kosteneffectiever gebleken dan data on-premise opslaan. Een ander voordeel is, dat het de flexibiliteit biedt om indien nodig snel op te schalen.”

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events