Topigs Norsvin, van klant naar partner en van on-premises naar de cloud
Geplaatst op: 11 mei 2021 • Transfer Solutions • Cases, Nieuws

Bas van der Wee is Global IT Director bij varkensfokkerijorganisatie Topigs Norsvin en Jacob Beeuwkes is manager Technologie en Innovatie bij Transfer Solutions. De twee werken inmiddels een jaar samen aan het toekomstbestendig maken van het IT-landschap van Topigs Norsvin. Van Der Wee: “Wat we als Topigs Norsvin willen is een toekomstbestendig landschap dat schaalbaar en flexibel is door gebruik van innovatieve technologieën.” Transfer Solutions staat hen hier als IT- en cloudpartner in bij.

Uitdaging

Topigs Norsvin is op het gebied van genetica dus erg vooruitstrevend en innovatief. Om deze status te kunnen behouden is een update van het bestaande IT-landschap noodzakelijk. Op dit moment werkt het bedrijf volledig on-premises en lopen ze steeds vaker tegen de grenzen van het landschap aan. Om aan de groeiende en veranderende vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen, moet het huidige landschap dus schaalbaarder en flexibeler worden gemaakt. Dat betekent niet dat het bestaande landschap direct vervangen wordt. Het huidige landschap draait nu nog on-premises en wordt eerst, zonder veel aanpassingen, naar de Oracle Cloud gemigreerd. Op deze manier is het landschap van Topigs Norsvin direct veel schaalbaarder.

Van der Wee: “Bestaande business kan hier dus op door blijven lopen.”

Beeuwkes: “Voor de échte vernieuwing, wordt er een nieuw (cloud)landschap, op basis van hedendaagse technologie opgebouwd, náást het bestaande landschap.”

Oplossing

De samenwerking tussen Topigs Norsvin en Transfer Solutions is niet geheel nieuw, maar de manier waarop ze samenwerken wél. Eerdere samenwerking was voornamelijk vraaggestuurd en met dit complexere vraagstuk heeft Topigs Norsvin echter behoefte aan een partij die écht met hen mee kan denken over nieuwe mogelijkheden en ook samen met hen wil experimenteren. Beide partijen gingen daarom open met elkaar in gesprek over welke oplossingen en services de meeste toegevoegde waarde leveren voor Topigs Norsvin. Hoewel Transfer Solutions eigenlijk een Oracle-partner is, zijn er geen taboes wat betreft andere cloud services. Beeuwkes: “We leven immers in een tijd van multicloud, voor verschillende situaties bieden cloudvendors verschillende oplossingen. Het draait er dan ook vooral om dat je de verschillende clouds en technologieën op de juiste manier laat samenwerken.” Een strak afgebakend stappenplan hebben de partners niet. De aanpak is immers iteratief. Maar er zijn wel een aantal principes waar ze aan vasthouden tijdens het proces. Beeuwkes: “Zo wordt er gekeken of er standaard software en platforms beschikbaar zijn, om te voorkomen dat we steeds het wiel opnieuw uit moeten vinden. Daarnaast heeft het pad een experimenteel karakter en wordt er continu gewerkt vanuit een vraagstelling vanuit de business.” Vanuit daar wordt er de technologie bij gezocht die het beste bij de wens aansluit.

Resultaat

Samen hebben Topigs Norsvin en Transfer Solutions gekeken naar welke technologische mogelijkheden er zijn voor de vraagstukken en behoeften die er leven binnen Topigs Norsvin. Hiermee is geëxperimenteerd onder het mom ‘To boldly go where no man has gone before’. Ook wel bekend onder de projectnaam ‘Project Startrek’. In multidisciplinaire teams, die qua samenstelling steeds veranderen, wordt er steeds kort-cyclisch gekeken naar oplossingen in verschillende cloud services. Dus bijvoorbeeld in Oracle, maar ook Microsoft Azure. Nadat de bevindingen in een verslag worden vastgelegd, ontstaan er steeds kleine stukjes advies.

Beeuwkes: “Lijm je die aan elkaar, dan ontstaat uiteindelijk een concreet toekomstbeeld voor Topigs Norsvin, dat wel aanpasbaar blijft.”

Van der Wee: “Inmiddels zijn uit deze werkwijze een aantal Proof of Concepts gekomen, die érg hoopgevend zijn, zoals het inzetten van een in-memory Analytics database voor versnelling van dataverwerking en een low-code Machine Learning-datapijplijn.”

De samenwerking

Topigs Norsvin en Transfer Solutions hebben een samenwerkingsverband dat veel verder gaat dan een vragende en een aanbiedende partij. Van der Wee: “De samenwerking in dit proces zorgt ervoor dat je elkaar steeds beter begrijpt, een goede basis voor een partnership.” Een partnership met voor beide partijen leerpunten en inzichten. Beeuwkes: “Transfer Solutions is Topigs Norsvin net zo dankbaar voor alle lessen als andersom.” Van der Wee vervolgt: “Deze manier van werken: dat moet je wel kunnen. Met ons mee willen leren en ontdekken, maar ons ook kunnen adviseren wanneer iets geen goede keuze is. De
Proof of Concepts zijn het tastbare bewijs van onze succesvolle samenwerking.

Over Topigs Norsvin

Topigs Norsvin is de toonaangevende Nederlands-Noorse varkensfokkerijorganisatie met haar hoofdkantoor in Nederland. De wereldwijd actieve organisatie staat bekend om haar innovatieve werkwijze bij het toepassen van nieuwe technologieën en heeft een constante focus op kosteneffectieve en duurzame varkens(vlees)productie. De kern van het fokprogramma van Topigs Norsvin is een database met eigenschappen van varkens. Dit zijn metingen
van de prestaties van het dier in de stal en metingen op gebied van vleeskwaliteit. Op basis van gegevens in de database wordt bepaald welke kruisingen het beste zijn voor de volgende generatie.

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events