… and dream of Cloud
Geplaatst op: 5 oktober 2017 • Peter Vermaat • Blog

Wat?
Vannacht droomde ik dat het allemaal niet waar was. Wat we hadden uitgedacht, was niet mogelijk. De wereld van vooruitgang, die we in heldere kleuren voor ons hadden gezien, bleek een spiegeling in een zeepbel, die met een zachte “plop” was geknapt.

Waarom?
De klantvraag was interessant: “Hoe kunnen we een aantal applicaties, die worden gebruikt op een hoofdlocatie en een twintigtal kleinere nevenlocaties, consolideren met een goede beschikbaarheid voor de gebruikers, maar met behoud van lokale functionaliteit als bestandsopslag en printen?”

Ook de drijfveren achter deze vraag zijn herkenbaar. Met meer dan 20 locaties is de kans, dat iedere installatie en implementatie van de gebruikte toepassing precies gelijk is, nagenoeg nihil. Zo’n situatie begint als een uitdaging voor het ontwikkelteam en groeit op termijn uit tot een nachtmerrie. Door de twintig verschijningsvormen van de applicatie terug te brengen tot één is al een belangrijke stap gezet.

Hetzelfde geldt uiteraard voor het beheer van de omgeving: applicatieserver en database hebben hun eigen patchregimes met de daaraan gekoppelde beheerinspanning, maar hetzelfde is zeker aan de orde voor besturingssysteem, netwerk en firewall. Door de omgeving in de Oracle Public Cloud te consolideren neemt ook die beheerlast fors af.

Waar? Hoe?
De cloudomgeving gaat gebruik maken van drie elementen: een aantal databases, die worden aangemaakt in de cloud service Database as a Service Virtual Image (DaaS VI), een Weblogic Server met Forms & Reports die wordt aangemaakt op een Infrastructure as a Service (IaaS) en ten slotte een, door Oracle in de marketplace beschikbaar gestelde gratis VPN server met Corente VPN, eveneens geïnstalleerd op een IaaS. Voor de toegangsregeling van “buiten” naar binnen, maar ook binnen het specifieke identity domain, bijvoorbeeld tussen de servers onderling, kan gebruik gemaakt worden van de Oracle Cloud Firewall.

Wat de opslag betreft, kun je ervoor kiezen om per IaaS- of DaaS-server een hoeveelheid storage (beginnend bij 1 TB) af te nemen, maar vaak is het verstandiger om een grotere hoeveelheid opslagcapaciteit binnen het identity domain als geheel te delen. Dat maakt het ook eenvoudiger om storage die je bij een bepaalde server tijdelijk nodig hebt, ook tijdelijk aan te koppelen en na gebruik weer “terug te geven”.

Het is weliswaar niet verplicht, maar wel verstandig, om naast de cloud storage ook (een mogelijk wat grotere hoeveelheid) cloud backup storage aan te kopen. Uit de diverse SLA-documenten op de Oracle site (zie http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services/index.html) is af te leiden dat de Oracle Cloud, evenals trouwens vrijwel iedere on premises-omgeving, een uptime of een foutloosheid van 100% heeft. Het is daarom wijs om een backup van je gegevens op een ander plekje in de Oracle Cloud te bewaren.

Hoeveel?
Een fundamenteel verschil en volgens mij ook een van de meest aantrekkelijke aspecten van de Oracle Public Cloud, is de kostenstructuur. Anders dan bij de on premises-situatie, waar vooraf moet worden geïnvesteerd in hardware en licenties, heb je in de Oracle Public Cloud bijna uitsluitend te maken met operationele kosten. Daarbij betaal je tegelijkertijd voor de capaciteit en de licensering die je gebruikt (metered) of waarvan je gegarandeerd wilt zijn (non-metered subscription). Door de veel grotere flexibiliteit in de af te nemen capaciteit (bij non-metered jaarlijks, bij metered per uur) kun je bovendien zonder al te veel financiële consequenties ervaring opdoen met je verbruiksprofiel in de cloud. Bij het vooraf moeten inschatten van de piekbelasting en het daarop afstemmen van je aan te kopen hardware is dat wel anders.

Duur is het ook niet: 1 OCPU (met 7,5 GB geheugen, 1 TB storage en 1 Tb netwerkverkeer vanuit de cloud) IaaS heb je al voor € 134,- per maand, 1 OCPU DaaS Standard Edition VI (met 7,5 GB geheugen, 1 TB storage, 1 TB backup-storage en onbeperkt netwerkverkeer vanuit de cloud) al voor € 358,- per maand.

Klaar voor de start …
Wie een van onze Cloud Road Shows heeft bezocht, heeft al kunnen zien dat een vergelijkbare omgeving on premises het veelvoud hiervan kost.

Uit de onlangs door Larry Ellison gehouden presentatie (zie http://www.oracle.com/us/corporate/events/cloud-announcement/index.html) blijkt dat in de nabije toekomst niet alleen de flexibiliteit in af te nemen capaciteit flink wordt vergroot, maar dat ook de prijzen verder naar omlaag gaan. Bovendien wordt, door het “inwisselbaar” maken van voor on premises aangekochte licenties, een grote drempel voor de overgang naar de cloud weggenomen.

In mijn droom ging er een dikke streep door, misschien wel vanwege een vanuit Brussel dwars gezette voet. Of was het een nieuwe vinding van Ellison zelf, de Oracle LightSpeed Appliance (OLSA), waarop plotseling alle kaarten werden gezet?

Dus toch!
Badend in het zweet werd ik wakker en realiseerde me, met een diepe zucht van opluchting, dat de Oracle Public Cloud gewoon op ons staat te wachten. De omgeving is ingericht, de voorbereidingen zijn gereed, de lijnen zijn gelegd. De eerste klant kan worden gemigreerd.

Maandag beginnen we. We zijn er klaar voor!

 

Nieuws

Twinq migreert 800.000 accounts naar de Cloud

19 februari 2024 • Transfer Solutions

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events