Effectieve en efficiënte IT-projecten
Geplaatst op: 27 januari 2020 • Transfer Solutions • Nieuws

Bij het starten van een IT-project is het essentieel om de uitdaging duidelijk te definiëren in samenwerking met de klant. We streven naar het vinden van de meest geschikte oplossing, werkwijze en technologie, terwijl we heldere afspraken maken en een professionele dienstverlening bieden. Om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste aanpak, hebben we vier standaard werkvormen ontwikkeld: preview, proof of concept, pilot en project. Deze werkvormen worden al met succes toegepast in onze IT-projecten, waarbij we gebruik maken van verschillende platforms zoals Oracle APEX, OutSystems en Business Intelligence.

Vier werkvormen

Alvorens een werkvorm te kiezen brengen we in een persoonlijk gesprek met de klant de IT-uitdaging in kaart. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de oplossing en de technologie. Aansluitend bespreken we het aantal resources, de expertise, de tijd en de middelen die nodig zijn om de technische oplossing te ontwikkelen. Als basis hiervoor gebruiken we de vier standaard werkvormen (figuur 1). Uiteraard is er ook ruimte voor maatwerk.

De voordelen zijn veelvuldig: duidelijkheid over de aanpak; snel starten met het ontwikkelen van een concrete IT-oplossing die schaalbaar is; hogere productiviteit doordat het personeel bekend is met de aanpak; flexibiliteit om de werkvorm aan te passen; en lagere totaalkosten door adequaat gebruik van tijd, resources en middelen.

Preview 

Tijdens de eendaagse preview krijg je als klant een persoonlijk gesprek met een functioneel expert. De doelstelling hiervan is: verdieping van de IT-uitdaging; inzicht in de oplossing; en een demo van de technologie die past bij de oplossing van de IT-uitdaging.

Proof of concept 

Een proof of concept duurt één week, en start zoals bij de preview met een persoonlijk gesprek. “Daarna formuleren we samen met de klant een concrete uitdaging. Vervolgens ontwikkelen en presenteren we de IT-oplossing zodat de klant een voorbeeld heeft hoe hun uitdaging technologisch is op te lossen

Pilot 

De pilot is een traject van vier weken. Het verschil met de proof of concept is dat we samen met de klant een grotere uitdaging formuleren. We ontwikkelen en presenteren een oplossing, inclusief een User Experience (UX) ontwerp. Hiervoor gebruiken we de Agile Scrum methode waarbij we in vier sprints van één week de IT-oplossing vervaardigen. Een belangrijk voordeel van de pilot is dat de oplossing klaar is om in productie te gaan.

Project 

Een project heeft een doorlooptijd van twaalf weken. De omvang van de uitdaging waarvoor we een IT-oplossing ontwikkelen is uitgebreider dan die bij een pilot. Een Scrum Master zorgt er samen met het projectteam voor dat er in zes sprints van twee weken een oplossing staat die klaar is voor productie,” vertelt Arjan.

———————

Twee voorbeelden van klanten waarbij Transfer Solutions de pilot succesvol als werkvorm toepaste zijn scheepvaartbedrijf Stolt-Nielsen en de stichting SVB-BGT.

Stolt-Nielsen

Samen met Stolt-Nielsen inventariseerden we de uitdagingen om de werkorders van schepen te digitaliseren. Het doel was om een werkende technische oplossing te ontwikkelen die klaar is voor productie. “Dit resulteerde in de keuze voor een pilot werkvorm waarbij een functioneel expert en twee developers drie applicaties ontwikkelden met behulp van het OutSystems low-code development platform. Daarnaast is er tijdens de pilot samen met de klant nagedacht over bredere toepassingen van de applicaties om het werk aan boord van hun schepen snel, effectief en veilig te laten verlopen. Met andere woorden, de UX te verbeteren. Deze bredere toepassingen hebben de hoogste prioriteit en er is al een vervolgtraject gestart.

SVB-BGT

SVB-BGT had behoefte aan een module die de machtigingen van bronhouders beheert voor het aanleveren van mutaties aan het BRAVO-systeem. Dit systeem voegt topografische gegevens samen zodat er een consistent geheel ontstaat. De doelstelling was om een werkend prototype te ontwikkelen voor deze module met het Oracle APEX low-code development platform. Een belangrijk reden van de klant om te kiezen voor een prototype was het grote aantal stakeholders. Bovendien is het een vereiste dat het prototype herbruikbaar is voor de definitieve oplossing. Daarom is er tijdens de pilot uitgebreid aandacht besteed aan het verloop van het mutatieproces en de UX. Tevens is er met de stakeholders afgestemd of de gekozen technologische oplossing past bij hun wensen alvorens over te gaan tot investering in een definitieve oplossing. Zodoende heeft de klant inzicht gekregen hoe de nieuwe module ervoor zorgt dat alle betrokken partijen de machtigingen ontvangen om hun mutaties door te geven aan het BRAVO-systeem. Inmiddels heeft SVB-BGT bevestigd dat het prototype is goedgekeurd en zal de module binnenkort gekoppeld worden aan het systeem.

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events