Wigo4IT en Transfer Solutions. Werk aan de winkel.
Geplaatst op: 16 maart 2015 • Transfer Solutions • Cases

De sociale diensten van de vier grootste gemeenten van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – werken samen in een streven om uitkeringsgerechtigden weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit doen ze met name door hen middelen aan te reiken die de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Deze middelen veranderen voortdurend, onder meer door veranderende wetgeving en de hoeveelheid beschikbare financiële middelen van de gemeenten. Denk alleen al aan de vele nieuwe regels en wetten rondom de participatiewet die in januari 2015 in werking is getreden. Onder de naam Wigo4IT zijn de sociale diensten van de vier gemeenten een samenwerking aangegaan op ICT-gebied.

Uitdaging
Het klantenbestand van de gemeenten is zeer gevarieerd: van langdurig werklozen en lastig inzetbare gevallen tot recent werkloos geworden mensen. Daarbij komt dat er vanwege wetgeving continu nieuwe groepen bijkomen. Denk daarbij aan de Wajongers en werknemers van sociale werkvoorzieningen die sinds 2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen.

De uitdaging is om voor iedere klant de juiste middelen te vinden. Het doel: het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt of ze zelfs weer in de arbeidsmarkt opnemen. Het is daarbij belangrijk om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hiervoor is een helder beeld van beschikbare middelen en een scherp klantprofiel nodig. Zonder die efficiency zijn werklozen moeilijk te volgen, is er geen volledig inzicht in registratiegegevens en lopen processen vertraging op.

Oplossing
De samenwerkende gemeenten binnen Wigo4IT gebruiken één applicatie. Hierin vinden ze alle informatie rondom werkzoekenden en re-integratie. Deze applicatie is oorspronkelijk van de gemeente Amsterdam en ontstaan tijdens de Megabanenmarkt 2002. Transfer Solutions is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. Na een Europese aanbesteding voor het applicatiebeheer is deze betrokkenheid uitgebouwd naar alle vier gemeenten.

Op basis van Oracle Database, Oracle Designer en Oracle Forms is onder meer bereikt dat klanten zijn in te delen in verschillende doelgroepen. Tevens zijn per doelgroep de juiste beschikbare instrumenten in te zetten. Denk aan taalscholing, zeer geavanceerde  vacaturematching en plaatsingen bij bedrijven met loonkostensubsidie vanuit de gemeente. De applicatie registreert, monitort en evalueert het re-integratieproces van klanten. Bovendien zijn er diverse koppelingen met externe organisaties, zoals het UWV, het CBS en DUO. Het gezamenlijk te gebruiken systeem zorgt voor harmonisatie van de aanpak, zelfs al verschillen de beschikbare middelen tussen de gemeenten.

Met Oracle Apex is verder de webapplicatie ‘Iedereenwerktmee’ gebouwd. Hiermee zijn re-integratiepartners van de gemeente in staat de aanmeldingen bij instrumenten als taalscholing te registreren. Deze gegevens zijn vervolgens integraal te gebruiken voor het controleren van financiële geldstromen.

Resultaat
Dankzij het nieuwe systeem is er beter en eenvoudiger inzicht in de gemeentelijke inspanningen voor langdurig werklozen. Hoeveel werklozen zijn er in de vier grote gemeenten aan een baan geholpen?  En hoeveel geld is daaraan besteed? Er zijn bovendien direct analyses te maken voor beleidsontwikkeling, sturing, verantwoording, uniformiteit en kwaliteitsbehoud van re-integratietrajecten. De partijen zijn tevreden over Transfer Solutions, dat ze vooral kozen vanwege de hoogwaardige technische Oracle-kennis en de specifieke ervaring met dit soort dossiers. Bovendien was de adviserende rol van het bedrijf zeer belangrijk. Wigo4IT had hierdoor continu een gesprekspartner om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events