Brengt de cloud u in de wolken of is hij in nevelen gehuld?

Oracle in de cloud kan voor uw bedrijfsvoering een aantrekkelijke optie zijn. Dat hangt van diverse factoren af, die u wellicht zelf goed weet in te schatten, maar waarbij het advies of een second opinion van Transfer Solutions voor u van veel nut kan zijn. Mocht u tot de conclusie komen dat Oracle Cloud al op dit moment interessant voor u is, dan worden van u heel specifieke keuzen in het licentiemodel voor deze diensten gevraagd. Transfer Solutions wijst u daarbij graag de weg.

 

Oracle Cloud Scan

  • Wilt u weten of en op welk moment de Oracle Cloud voor uw omgeving interessant is?
  • Staat u bijvoorbeeld nu voor de keuze om nieuwe hardware of nieuwe licenties aan te schaffen?
  • Moet er een nieuw project worden gestart en “past” dit niet in uw huidige infrastructuur?
  • Denkt u na over een mogelijke failover-voorziening of een offsite backup?
  • Wilt u in algemene zin weten of delen van uw omgeving op een eenvoudige manier naar de Cloud zouden kunnen worden verhuisd?
  • Is het voor u nog de vraag hoe dit technisch werkt en of dit voor u wel uitvoerbaar is?

Onze adviseurs maken uw Cloud-puzzel tot een duidelijke plaat en laten u in een helder rapport duidelijk zien waar u eventueel mogelijkheden heeft om naar de Cloud te gaan, inclusief de voordelen daarvan. Daarbij geven zij een advies vanuit zowel business als technische dimensie.

 

Basic en Deep Cloud Scan 

Basic Cloud Scan

Door middel van de Basic Cloud Scan krijgt u antwoord op de vraag of er op basis van uw huidige infrastructuur en bedrijfsvoering mogelijkheden en/of beletselen zijn om gebruik te maken van de cloud. Hiermee kunt u in ieder geval bepalen of nadere verkenning van het gebruik van de cloud voor u zinvol is. U ontvangt na afloop van de scan van ons een rapport.

 

Basic Scan   2 dagdelen
Dagdeel1 • Bedrijfsvoering: huidige gang van zaken, uitdagingen en behoeften
• Infrastructuur: huidige situatie, vervanging en afschrijving, TimeToMarket nieuwe omgevingen, uitwijk, remote backup, compliancy licenties
• verwerkingstijd: 5 werkdagen
Dagdeel 2 Presentatie hoofdlijnen rapport


Deep Cloud Scan

De Deep Cloud Scan vormt een uitbreiding op de Basic Cloud Scan en onderzoekt per (door u aangegeven) Oracle-applicatie welke mate van cloud readiness deze heeft. Tevens wordt in de vorm van een business case in kaart gebracht welke (toekomstige) kosten uw huidige Oracle-licenties met zich meebrengen en wordt een indicatie gegeven van de te verwachten kosten bij overgang naar de cloud. Eveneens geeft het rapport aan of in uw situatie pay as you go de voorkeur moet krijgen boven een commitment voor een langere periode of juist niet.

 

Deepscan 4 dagdelen
Dagdeel 1 • Bedrijfsvoering: huidige gang van zaken, uitdagingen
en behoeften, huidige beheerorganisatie
• Infrastructuur: huidige situatie, vervanging en
afschrijving, TimeToMarket nieuwe omgevingen,
uitwijk, remote backup, inventarisatie huidige licenties
• verwerkingstijd: 5 werkdagen
Dagdeel 2
en 3
• Analyse architectuur en infrastructuur,
beschikbaarheidsprofiel (Recovery Time Objective
(RTO)/ Recovery Point Objective RPO), relevante
applicaties
• verwerkingstijd: tot 10 werkdagen
Dagdeel 4 • Presentatie hoofdlijnen rapport
• Bespreken highlights roadmap van relevante
applicaties

 

Informatie Basic Scan Deep Scan
Cloud-readiness bedrijfsvoering
Cloud-readiness infrastructuur
Cloud-readiness applicaties
Roadmap applicaties naar de cloud
Presentatie rapport
Bespreking roadmap

 

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events